תמונות

אלמליח במדי חיפה. איך מגיעים ממצטיין מחלקות נוער לשחקן משוחרר (עמי