תמונות

הזדמנות אחרונה לתואר עם הנבחרת כנראה. בופון (GETTY)