תמונות

אולי הפתרון הוא לפרק את המנהלת. קופל (אלן שיבר)