תמונות

קארל לואיס, הולך עם הטכנולוגיה (gettyimages)