תמונות

המסמר האחרון. טורס עובר את ואלדס וסוגר עניין (gettyimages)