תמונות

שכטר מקבל טיפול. ינוח לפני הבכורה באלופות (רועי גלדסטון)