תמונות

גיא גודס. גם ירושלים תיהנה מהמהלך (דרור עינב)