תמונות

סופו ופארמר. הרכז מפרגן, הסנטר מצטנע (משה חרמון)