תמונות

ליאור שגב מקבל הוראות מדני פרנקו. זה לא עזר (משה חרמון)