תמונות

וכמובן שהאבא יעקב הגיע לקרית שלום (אור שפונדר)