תמונות

ברוכיאן. בית"ר יכולה היתה הלשיג יותר במשחק הזה