תמונות

שתי הקבוצות נלחמו על מקום בגמר המזרח (gettyimages)