תמונות

יתחרה עם קונסטנטין על מקום בהרכב. קנדיל חתם