תמונות

חייל קרבי, צבא, תרגיל גדוד עיט בצפון צילום: דו"צ