תמונות

נותן לכיוואן ביטחון. אלי כהן (צילום: יוסי שקל)