תמונות

שיפוץ בבית פוקס-אוחובסקי צילום: גל אוחובסקי