תמונות

מצד אחד אופ"א, מצד שני פיפ"א. היוזמה תטורפד?