תמונות

הראל ואוסידון. הבקרה התערבה בהליך (דרור רוזנפלד)