תמונות

הרמוניה, רוזן וליננברג, חצר 2 צילום: עודד סמדר