תמונות

ג, מסדרון (28) צילום: Tess Kelly - www.tesskelly.net