תמונות

דוראנט, חזר לפגוע באחוזים גבוהים (gettyimages)