תמונות

בשיפוץ, ירון ברונשטיין, חצר צילום: שי אפשטיין