תמונות

מיטרי מתחם התחנה פורקטה צילום: אנטולי מיכאלו