תמונות

"נציגה ישראלית לא שייכת לשלב הבתים" (אלן שיבר)