תמונות

תל אביבית, סלון כיסא גובה צילום: הגר דופלט