תמונות

פעילות פקחים צעירים צילום: רשות הטבע והגנים - אייל מטרני