תמונות

כמעט מפורסמת, אפריל 2016 צילום: צ'ינו פפראצי