תמונות

ספרי תורה שרופים מבית הכנסת בחריש לאחר שהוצת צילום: אתר "בחדרי חרדים"