תמונות

בשיפוץ גילי אונגר גובה וילון 2 צילום: שירן כרמל