תמונות

וזה, רכש שנסגר בצורה אחרת (מאיה דובינר, הפועל תל אביב)