תמונות

יוסי שבחון. שכטר: &"הוא ילד מדהים&" (רועי גלדסטון)