תמונות

אמסלם, קורנפיין, ברקת ואקשטיין עם הצ´ק (גיא בן זיו