תמונות

השחקנים חונקים את גולן מרוב אהבה. &"(עמית מצפה)