תמונות

רק אחד ימשיך ללבוש ירוק. משומר וראיוס (אלן שיבר)