תמונות

פארמר. בלאט: &"ראוי למלוא ההערכה&" (GettyImages)