תמונות

זבוב עם עכביש על הכנפיים צילום: פיטר רוזנשון