תמונות

יוצרים עם קשת ומפעל הפיס3 צילום: דוד עדיקא