תמונות

לא מרוצה שאיך הקבוצה נראית. אורי אלון (עודד קרני)