תמונות

גודין ופורלאן, דרך ארוכה יחד (gettyimages)