תמונות

כניסה לבית לבן,מס' 14, צמחים מטפסים-תיקון צילום: mako