תמונות

חיילת עם מכשיר קשר, מבצע קדש, סיני צילום: במחנה, בוריס כרמי באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחו