תמונות

טופי ובנו: &"השם היה מסובך מדי, הדביקו לי את טופי&"