תמונות

ווסטברוק, לא חיפה על חסרונו של דוראנט (GETTYIMAGES)