תמונות

מבנים בירושלים, תמול שלשום נר, צילום איוון טיכיינקו צילום: איוון טיכיינקו