תמונות

פיני גרשון: &"אני מקווה שנגרום לאוהדים הנאה&" (אלעד ירקון)