תמונות

זו תהיה תמונה הסיום מחר? (עודד קרני, מנהלת הליגה)