תמונות

אמאר אוסים (משמאל) מגיע לנתב"ג (מיכה בננו)