תמונות

ניצחון של ראשל"צ והיא חזק בתמונת השלב הבא (צילום: אלן שיבר)