תמונות

חמזה בארי ומישצ'נקו בתוספת שחקני החיזוק מנסים להוביל את מכבי נתניה