תמונות

פז"ם-חייל עושה שריר לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני